skcsendehupl

separator

banner

Poradenstvo v oblasti záhradníctva - Na základe našich skúseností a odborných znalostí Vám dokážeme kvalifikovane poradiť a zosúladiť Vaše požiadavky na záhradu s typom terénu, podnebia a pôdy. Rovnako vieme odporučiť vhodný rastlinný materiál, aby výsledný efekt čo najviac zodpovedal Vašim predstavám.

 

Realizácie v oblasti záhradníctva - Podľa dopredu dohodnutého harmonogramu prác a schváleného rozpočtu firma Helada, s.r.o. zabezpečí praktickú realizáciu Vašich požiadaviek. Táto realizácia zahŕňa potrebné terénne úpravy, aplikáciu rastlinného materiálu a poprípade vybudovanie ostatných záhradných prvkov. (jazierka, chodníky...)

Realizácie v areáloch priemyselných objektov...

Výsadba zelene v okolí cestnej infraštruktúry...

Údržba verejnej zelene - Zeleň vo všeobecnosti je živým organizmom, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Zo strany majiteľa je preto potrebné zabezpečiť pre ňu adekvátnu starostlivosť, aby v každom ročnom období vyzerala reprezentatívne. Ako firma zaoberajúca sa i prácou s rastlinným materiálom sme schopní túto údržbu pravidelne vykonávať.

Drobná architektúra v záhradníctve - V záhradách súčasnosti sa rôzne okrasno - úžitkové prvky stávajú už takmer pravidlom. Nebuďte výnimkou a využite možnosť prostredníctvom nás osviežiť svoju záhradu malým jazierkom, záhradným nábytkom, zhotovením altánku, záhradného krbu a pod.

 

Vodné prvky - voda do záhrady neodmysliteľne patrí a preto sme sa rozhodli poskytovať naše služby aj v tejto oblasti. Realizujeme jazierka, pramenníky, chŕliče vod, vysádzame močiarne a vodné rastliny, upravujeme brehy jazierok a venujeme i ďalším obdobným činnostiam.


realizácie

 

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting